PodnikanieRady a tipy

Zakladanie s.r.o zahraničnými osobami na Slovensku: Tieto informácie by ste nemali prehliadnuť

By 15. mája 2017 No Comments

Ak pochádzate zo zahraničia, alebo poznáte niekoho zo zahraničia, kto sa chystá založiť s.r.o si tu na Slovensku, neprehliadnite tieto dôležité informácie, ktoré vám uľahčia začiatky podnikania a tiež celkové podnikanie na Slovensku.

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že Obchodný zákonník (vo svojom ust. § 24 OBZ) určil štyri základné podoby majetkovej účasti zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky:

1, osoba zo zahraničia môže byť zakladateľom právnickej osoby

2, táto osoba môže byť jediným zakladateľom spoločnosti

3, môže sa stať spoločníkom, alebo členom už založenej spoločnosti

4, môže byť tiež jediným spoločníkom už existujúcej osoby

Jednou z najdôležitejších podmienok na začatie podnikania, či založenie spločnosti zahraničnou osobou tu na Slovensku je v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka zápis podniku tejto osoby, prípadne organizačnej zložky jej podniku do slovenského obchodneho registra. Ako hovorí ustanovenie § 21 odsek 4 – Obchodného zákonníka: „Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri.“

Zákon stanovuje obligatórny (povinný) zápis do obchodného registra pre všetky zahraničné osoby, ktoré sa rozhodli podnikať, alebo si založiť spoločnosť na území Slovenskej republiky, pričom zákon č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri (v ustanovení § 2) tiež uvádza, aké údaje sa počas založenia spoločnosti zapisujú.

Po tom, ako vstúpilo Slovensko do Európskej Únie sa táto povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra už nevzťahuje na zahraničné fyzické osoby s bydliskom v členskom štáte EÚ alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré chcú podnikať na území Slovenskej republiky.

Rozdiel medzi spoločníkom s.r.o a konateľom s.r.o

Pokiaľ ste sa vy ako zahraničná osoba rozhodli stať sa iba spoločníkom s.r.o, môžete sa ním stať bez akýchkoľvek obmedzení. Iné je to v prípade konateľa s.r.o, kedy sa od vás vyžaduje povolenie na pobyt na Slovensku (okrem členov EÚ a OECD).

Oprávnenie podnikať na území Slovenska  vzniká zahraničnej osobe dňom zápisu do Obchodného registra. Pokiaľ ide o zahraničné osoby z nečlenských štátov EÚ,  je potrebné uviesť aj rozhodujúce právo, ktorým sa zahraničná osoba spravuje. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť mimoeurópskej úpravy sa v týchto prípadoch požaduje aj údaj o predmete podnikania a najmenej raz ročne je nutné uviesť hodnotu základného imania v zahraničnej mene. Konečné oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky teda nie je viazané na skutočnú podnikateľskú činnosť, ale na zápis zahraničnej osoby v obchodnom registri.

Návrh na zápis zahraničnej osoby obsahuje:

– rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku na území Slovenskej republiky

– listinu, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti (predmet podnikania)živnostenký list sro.

– osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, alebo písomné vyhlásenie zahraničnej osoby, že právo štátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie

– doklad o preukázaní vlastníckeho alebo užívacieho práva, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako miesta podnikania nevylučuje

– podpisový vzor vedúceho podniku zahraničnej osoby

– čestné vyhlásenie

Stanovy ani zakladateľský dokument zahraničnej osoby sa v tomto prípade nevyžadujú.

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní. Čítať viac.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť