DanePodnikanieRady a tipy

Rozdiel mesačný a kvartálny platca DPH

By 15. mája 2017 No Comments

Zmena zdaňovacieho obdobia platcu DPH je neraz otázna. Ak sa spoločnosť s ručením obmedzeným rozhodne byť štvrťročným, (t.j. kvartálnym platcom DPH), výhodou je nižšia administratívna záťaž súvisiaca s podávaním daňového priznania. Naopak nevýhodou kvartálneho platcu DPH môže byť skutočnosť, že s.r.o. dosahuje nadmerný odpočet DPH, k čomu môže dôjsť v prípade, ak je odpočítateľná DPH vyššia ako DPH súvisiaca s predajom tovarov a služieb. nou výhodou mesačného platcu DPH oproti štvrťročnému platcovi DPH, je možnosť skôr získať finančné prostriedky v podobe prípadne vykázaného namerného odpočtu.

Primárne je dôležité dodržať zákonom stanovené podmienky. Podľa ust. § 77 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej „Zákon o DPH“) je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac. Zákon potom upravuje v odseku 2,  kedy sa platiteľ môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok a to teda v prípade, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur.

Ak sa po splnení  zákonných podmienok platiteľ rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, je povinný oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili podmienky (podľa s ust. §77 ods. 2 Zákona o DPH).

Je treba tiež zdôrazniť, že zmena zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ splnil podmienky ( podľa ust. §77 ods. 2 Zákona o DPH).  Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia platiteľ prestane plniť zákonné podmienky, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom podmienky prestal plniť.

V prípade, že je financovanie spoločnosti výraznejšie závislé od prostriedkov získavaných z nadmerného odpočtu, bude zrejeme lepšou alternatívou byť mesačným platcom DPH. Ak spoločnosť „očakáva“, že daňový úrad jej bude „vracať preplatok“ a financovanie spoločnosti je závislé od týchto prostriedkov, spoločnosť bude musieť ako kvartálny platca DPH dlhšie čakať na ich vyplatenie, čo môže vplývať negatívne na jej platobnú schopnosť. V prípade, že spoločnosť na začiatku zdaňovacieho obdobia zrealizuje „väčší“ nákup, na základe ktorého dosiahne nadmerný odpočet, budú jej finančné prostriedky vrátené najskôr až po uplynutí ďalšieho zdaňovacieho obdobia – ak je kvartálny platca DPH, resp. najskôr v ďalšom zdaňovacom období – ak je mesačný platca DPH.

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní. Čítať viac.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť