Ready Made spoločnosti

Ready-made s.r.o.

By 12. októbra 2015 No Comments

Termín ready made v oblasti obchodných spoločností sa používa pre spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za cieľom ich prevodu na koncového zákazníka, ktorý sa vyhne časovej záťaži, ktorá je nevyhnutná pri zakladaní spoločnosti a urýchli štart k podnikaniu.

Termín „ready made company“ je v zahraničí spojený hlavne s offshore  spoločnosťami , ktoré podnikatelia kupujú kvôli nižšej daňovej záťaži v štátoch, v ktorých tieto spoločnosti sídlia.

Termín „ready made company“ sa často spája s anglickou právnou formou spoločnosti  Ltd (limited company) alebo s nemeckou GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), to je spoločnosti s ručením obmedrzeným.

Dňom 1. decembra 2013 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá priniesla zmenu v povinnosti vložiť peňažný vklad do základného imania s.r.o. v minimálnej výške 5000 eur, alebo jeho časť zložiť ešte pred podaním návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra na osobitný samostatný účet v banke, ktorý si musí správca vkladu vopred zriadiť. Novela neumožňuje splatenie peňažného vkladu v hotovosti k rukám správcu. Následne sa musí žiadať o výpis z bankového účtu preukazujúci splatenie finančných prostriedkov. Iba spolu s týmto dokladom sa môže podať návrh na zápis do Obchodného registra.

Iným riešením je splatenie iba časti vkladov. Tento variant je možný tam, kde sú aspoň dvaja spoločníci, ktorí splatia pri založení s.r.o. polovicu z minimálnej ýšky základného imania, z 2500 eur, čo je hodnota  prvých splátok vkladov  spoločníkov a musia byť zložené pred zápisom spoločnosti do Obchodného registra. Každý splatí po 1250 eur, spolu 2500 eur a splatenie ďalších 2500 eur spoločníci len preukážu správcovi.

Tento spôsob nie je možný pri jednoosobových eseročkách, kde je spoločníkom iba jedna osoba.

Tí, ktorí nemáte dostatočný finančný kapitál na založenie s.r.o., máte k dispozícii iné riešenie, a to kúpu Ready made s.r.o. alebo spol. s r. o.. Nepotrebujete 5000 eur v hotovosti.

Ready made s.r.o. je rovnaká spoločnosť s ručením obmedzeným ako ktorákoľvek iná novozaložená s.r.o., táto však má už splatené celé základné imanie.

Ready made s.r.o. je výhoda pre vás.

  • Ready made s.r.o. sú už založené, ich založením sledoval zakladateľ jediné, odpredať ich.
  • Nevykonávajú práve preto žiadnu činnosť. Majú splatené základné imanie.
  • Sú zapísané v Živnostenskom, v Obchodnom registri a na Daňovom úrade.
  • Nemajú obchodnú históriu, nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť .
  • Nemajú záväzky, nemajú pohľadávky.
  • Sú pripravené k okamžitému zahájeniu podnikateľskej činnosti.

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní. Čítať viac.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť