V minulom článku sme spomínali najvýraznejšie zmeny pre rok 2018 v Obchodnom zákonníku, Obchodnom registri a v trestnom zákone. Všetky zmeny v tomto článku sa dotýkajú rôznych oblastí podnikateľskej činnosti. Aké sú teda ďalšie zmeny, ktoré budú mať dopad na podnikanie na Slovensku v roku 2018? Sú aj nejaké pozitívne zmeny alebo sa majú podnikatelia len obávať?

Dve dôležité zmeny v Zákonníku práce

Asi to nie je novinka, ale pre komplexnosť článku treba ako prvú novinku napísať povinnosť zamestnávateľov zverejňovať mzdu pri inzerátoch na pracovné miesto. Ide o základnú zložku mzdy, t.j. hrubá mzda a zároveň budú mať povinnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu s odmenou v minimálnej výške uverejnenej v pracovnej ponuke.

Táto zmena bude v platnosti podľa Zákonníka práce od 1.5.2018.

Novela toho istého zákona navrhuje takisto navrhuje zvýšenie príplatkov za nočnú prácu zo súčasnej sadzby 20% sumy minimálnej mzdy na hodinu na 50% sumy minimálnej mzdy za každú hodinu nočnej práce. Za prácu vo sviatok sa toto isté zvyšuje z 50% na 100%. Novela zavádza takisto príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu vo výške 100% sumy minimálnej mzdy popri dosiahnutej mzde. Čiže od 1.5.2018 bude zamestnávateľ povinný zamestnancovi vyplatiť minimálne 2,76 eur (po zvýšení minimálnej mzdy na 480 eur). Čiže ak zamestnanec napríklad odpracuje osem hodín cez víkend, tak k mzde dostane 44 eur.

Čo ďalej čaká podnikateľov?

Od 1.1.2018 sa takisto budú meniť vzory tlačív daňového priznania k dani z príjmov pre fyzické a právnické osoby.

Novela zákona o správnom konaní zase navrhuje zrušenie povinnosti predkladania výpisov z obchodného a živnostenského registra, z registra trestov a listov vlastníctva orgánom verejnej moci. Čiže úradom vznikne povinnosť zisťovať si informácie dostupné vo verejných registroch svojpomocne, bez zbytočného obťažovania ľudí. Toto bude platiť od 1.5.2018.

Ďalšia zmena sa týka rozšírenia povinnosti doručovania podania finančnej správe elektronickými prostriedkami pre všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a fyzické osoby , ktoré sú podnikateľmi registrovanými pre daň z príjmov. Pre PO sa to týka 1.1.2018 a pre FO až od 1.7.2018.

Jedna z pozitívnych zmien sa týka dani z príjmov. Ide o zavedenie pojmu osobitný daňový režim pre komerčné využívanie nehmotných aktív. Je to v podstate oslobodenie výnosov a odplát za poskytnutie práva na použitie zaregistrovaných patentov. Toto sa týka aj počítačových programov, softvérov, pri splnení určitých podmienok ako napríklad to, že uvedené predmety duševného vlastníctva musia byť výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného samotným daňovníkom. To to oslobodenie bude vo výške 50% z odplát a uplatňovať sa môže len počas doby odpisovania. Ďalším pojmom v tejto oblasti je vnorené nehmotné aktívum. Ide o oslobodenie z príjmov pri predaji takých výrobkov, pri ktorých výroba sa používa registrovaný patent.

Ďalšia zmena je takisto pozitívna. Týka sa zmeny v zákone o odpadoch. Ten po poslednej novelzácii spôsoboval problémy najmä malým podnikateľom. Dôvodom bolo, že keď napríklad predávali svoje výrobky v sáčku, tak sa museli registrovať na ministerstve, uzatvoriť odplatnú zmluvu s odpadovou spoločnosťou, viesť evidenciu odpadov a niekoľko iných. Ak vo svojom podnikaní uvediete na trh do 100 kg obalov, tak vám niektoré povinnosti od roku 2018 odpadnú. Nebudú povinní zabezpečovať zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu obalov, ktoré uviedli na trh. Povinnosť prihlásenia na ministerstvo podnikateľom stále zostáva, a to ešte pred začatím činnosti podnikateľa.

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní. Čítať viac.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť