V minulom článku sme spomínali najvýraznejšie zmeny pre rok 2018 v daňovej a účtovnej oblasti. Všetky zmeny v článku sa dotýkajú aj oblasti podnikateľov. Aké sú ďalšie zmeny, ktoré budú mať dopad na podnikanie na Slovensku?

Zmeny v Obchodnom zákonníku č. 513/1991

Možnosť vylúčenia fyzickej osoby z osoby štatutára sa rozšíria

V súčasnosti môže rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby vykonávať funkciu štatutára  alebo člena dozorného orgánu iba súd. Od 1.1.2018 o tomto bude môcť rozhodnúť aj iný orgán (napr. úrady fungujúce vo veciach daní a odvodov). Dôvody sa dopĺňajú o neposkytnutie súčinnosti štatutára pri vyhlasovaní konkurzu. Rozhodnutie o vylúčení môže byť až v trvaní troch rokov. Po toto obdobie nemôže byť daná FO štatutárom a dozorným orgánom v žiadnej inej s.r.o. a družstve.

Fúzie a zlučovanie zadĺžených spoločností nebude možné

Nebude už možné zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých spoločností, ak by výsledkom spojenia mala byť zadĺžená firma v úpadku. Zároveň sa zakáže spojenie spoločností, ktoré sú v konkurze, v likvidácii alebo o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené.

Na výmaz súhlas aj Sociálnej poisťovne

Na výmaz spoločnosti z obchodného registra bude po novom potrebný aj súhlas Sociálnej poisťovne, nielen daňového úradu, ako to bolo doteraz. A to v prípadoch ak je likvidovaná spoločnosť vedená v zozname dlžníkov.

Dlžník Sociálnej posiťovne si nebude môcť založiť s.r.o.

Dnes si s.r.o. nemôže založiť len FO, ktorá je vedená v zozname daňového úradu, po novom sa zoznam rozšíri aj o dlžníkov Sociálnej poisťovne. Na druhej strane – ak zakladateľ nie je vedený v zozname dlžníkov daňového úradu, tak nebude o trjto skutočnosti musieť dokladať potvrdenie.

Zodpovednosť štatutárov a likvidátorom

Zavedenie sa osobná zodpovednosť štatutárov a likvidátorov za škodu spôsobenú veriteľom, ak včas nepodajú návrh na vyhlásenie konkurzu. Doteraz to bolo povinné, ale nie ošetrené zákonom a trestne postihnuteľné.

Zmeny v zákone o obchodnom registri

Úradne overený podpis štatutára

V dôsledku narastajúcich “bielych koňov” v obchodných spoločnostiach bude od 1.1.2018 platiť, že podpisový vzor na vymenovanie do funkcie štatutára musí byť úradne a osobne overený  pred notárom alebo súdom.

Zmeny v Trestnom zákone č. 300/2005

Vyhlásenie konkurzu

Ak si zadĺžený podnikateľ nesplní povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu môže to byť po novom považované za trestný čin marenia konkurzného alebo vyrovnávacieho konania (s odňatím slobody od 6 mesiacov po 5 rokov).

Trestný čin nekalej likvidácie

Zavedie sa úprava nového trestného činu tzv. nekalej likvidácie, ktorá postihne “biele kone” dosadené do pozície spoločníka alebo štatutára, ako aj osoby, ktoré biele kone využívajú, najmä v súvislosti s likvidáciou spoločnosti. Za toto hrozí odňatie slobody na 3 – 15 rokov.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Je európske nariadenie, ktoré zavádza jednotné pravidlá ochrany osobných údajov. Toto bude platné vo všetkých členských štátoch EÚ od 25.5.2018. Vo veľa oblastiach dochádza k spracovaniu osobných údajov, preto by každý podnikateľ mal tomuto nariadeniu venovať náležitú pozornosť. Pri tomto však treba odlišovať našu novelu o ochrane osobných údajov, ktorá je ešte v legislatívnom procese s navrhovanou účinnosťou od 1.januára (niektoré pravidlá ochrany osobných údajov bude upravovať v porovnaní s GDPR podrobnejšie, iné pravidlá budú úplne nové, nakoľko ich GDPR neupravuje vôbec). Nedodržanie európskeho nariadenia sa viaže k vysokým a likvidačným pokutám.

Zavedenie nových foriem podpory pre malé a stredné podniky

Využiť môžete nové formy podpory pre svoj biznis. Projekt spustila Slovak Bsiness Agency a podporuje prostredníctvom viacerých projektov malé a stredné podniky na Slovensku. Podpora má priamu alebo nepriamu formu. Projekt už bol spustený, ale stále je šanca zapojiť sa. Viac informácií o formách podpory priniesol portál podnikajte.sk.

Ako si myslíte, že nasledujúce zmeny ovplyvnia podnikanie na Slovensku? A zmení sa niečo?

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní. Čítať viac.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť