FAQ

Často kladené otázky

Kúpil som si u vás spoločnosť. Kedy môžem začať podnikať?

Podnikať môžete ihneď po podpise dokumentov. Bankový účet si môžete otvoriť vtedy, keď budete mať v ruke výpis z obchodného registra.

Ako dlho trvá zápis do obchodného registra?

Zápis do obchodného registra trvá zvyčajne 3-7 pracovných dní od zaplatenia súdneho poplatku. Výpis z obchodného registra dostanete väčšinou do týždňa od podpisu dokumentov.

Ako dlho trvá vypracovanie zmlúv?

Vypracovanie zmlúv zaberie maximálne 24 hodín od objednávky.

Čo potrebujem, keď si chcem rezervovať a kúpiť spoločnosť?

Potrebujete podpísanú rezervačnú zmluvu a súhlas so spracovaním osobných údajov. Potom treba uhradiť zálohovú platbu na účet spoločnosti. Rezervačnú sumu určíme po vzájomnej dohode. Na rezerváciu musíte uhradiť aspoň 20 % z celkovej ceny kupovanej spoločnosti.

Zvyšnú časť vyplatíte pri podpise zmlúv u notára. Ak môžete podpísať dokumenty až o 7 a viac dní od dátumu rezervácie, požadujeme úhradu celej sumy na účet spoločnosti.

Poskytujete pri kúpe s.r.o. aj ďalšie služby?

Vieme zabezpečiť sídlo pre vašu spoločnosť v Bratislave alebo Trnave. Ide o prenájom miestností na chod firmy a obchodné stretnutia. Ročný poplatok za sídlo je 300 eur.

Ktoré dokumenty potrebujem na kúpu alebo založenie spoločnosti?

  • Platný občiansky preukaz alebo pas.
  • Súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra. Tento dokument pre vás pripravíme my. Ak je kupujúcim zahraničná osoba, súhlas nepotrebujete.
  • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom s.r.o. do obchodného registra.

Ako garantujete, že predávate len spoločnosti, ktoré nemajú žiadne pohľadávky?

Garantujeme to v zmluvách. Spoločník aj konateľ vyhlasujú, že spoločnosť nemá žiadne aktívne zmluvy, pohľadávky, je čistá a bezúhonná. Okrem zmluvy podpisujú aj rozhodcovskú doložku, ktorá chráni kupujúceho (nadobúdateľa spoločnosti).