FAQ

Často kladené otázky

Kúpil som si u vás spoločnosť. Kedy môžem začať podnikať?

Podnikať môžete ihneď po podpise dokumentov. Bankový účet si môžete otvoriť vtedy, keď budete mať v ruke výpis z obchodného registra.

Ako dlho trvá zápis do obchodného registra?

Zápis do obchodného registra trvá zvyčajne 3-7 pracovných dní od zaplatenia súdneho poplatku. Výpis z obchodného registra dostanete väčšinou do týždňa od podpisu dokumentov.

Ako dlho trvá vypracovanie zmlúv?

Vypracovanie príslušnej dokumentácie zabezpečíme približne do 3 pracovných dní.

Čo potrebujem, keď si chcem rezervovať a kúpiť spoločnosť?

V prípade Vášho záujmu podpíšete rezervačnú zmluvu. Po podpísaní rezervačnej zmluvy ste povinný uhradiť zálohovú platbu na účet spoločnosti. Rezervačná suma je určená po vzájomnej dohode. Minimálna výška rezervačnej sumy je 20 % z celkovej ceny kupovanej spoločnosti.

Zvyšnú časť kúpnej ceny uhradíte po podpise zmluvy o prevode obchodného podielu u notára. Ak môžete podpísať dokumenty o prevode spoločnosti až o 7 a viac dní od dátumu rezervácie, požadujeme úhradu celej kúpnej ceny vopred.

Poskytujete pri kúpe s.r.o. aj ďalšie služby?

Poskytujeme služby virtuálneho sídla pre obchodné spoločnosti v Trnave. Ide o prenájom miestností na chod firmy a obchodné stretnutia. Ročný poplatok za sídlo je 300 eur.

Ktoré dokumenty potrebujem na kúpu alebo založenie spoločnosti?

  • Platný občiansky preukaz alebo pas.
  • V prípade, ak ste vedený v zozname daňových dlžníkov alebo dlžníkov Sociálnej poisťovne, budete potrebovať súhlas správcu dane alebo Sociálnej poisťovne. S prípravou žiadosti o vydanie súhlasu vám pomôže náš tím.
  • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom jej adresy ako sídla spoločnosti do obchodného registra.

Ako garantujete, že predávate len spoločnosti, ktoré nemajú žiadne pohľadávky?

Garantujeme to v zmluvách. Spoločník aj konateľ vyhlasujú, že spoločnosť nemá žiadne aktívne zmluvy, pohľadávky, je čistá a bezúhonná. V prípade vášho záujmu je do zmluvy možné zapracovať aj rozhodcovskú doložku, ktorá chráni kupujúceho (nadobúdateľa).