Oznam

Aktuálna situácia: Komunikácia s úradmi a obchodným registrom

By 1. novembra 2017 No Comments

Reagujeme na aktuálnu situáciu v prípade komunikácie a vybavovaním zmien v rámci s. r. o. spoločností. Klienti spoločnosti Companies Solutions sa na nás obracajú s otázkou, ako to v skutočnosti vlastne je a prečo sa doba na zmeny, kúpu či zakladanie s. r. o. tak značne predĺžila.

Realita je taká, že kvôli vyťaženosti úradov a samotného obchodného registra, zároveň i nefunkčnosti obmedzenia elektronického podpisu sa celý proces značne spomalil. Doba na prepis zmien v s. r. o. sa teda predĺžila na približne dobu 14 dní, čo sú dva týždne. Samozrejme, existujú výnimky a sú úrady, ktoré dokážu žiadosti o zmeny v OR spracovať rýchlejšie. Avšak, po mnohých zisteniach sme sa rozhodli informovať priamo v sídle Bratislavského obchodného registra a výsledok je nasledovný. Úradníci predlžujú lehoty na spracovanie zmien v registri z 2 až na 12 dní, čo im však zákon prirodzene dovoľuje. V prípade, že ani tento termín, respektíve lehota nie je dodržaná ide o porušenie stanovenej lehoty. Ide však o minimálne množstvo prípadov. Záleží aj od konkrétneho pracovníka úradu, ktorý Váš prípad dostane. Aj také príčiny, ako ochorenie úradníka prípadne drobné nezrovnalosti v rámci zmien či založenia, môžu proces značne predĺžiť. Žiaľ, ani my v Companies Solutions nedokážeme tieto veci ovplyvniť, no neustále sa snažíme Vás informovať a riešiť akékoľvek komplikácie, čo najefektívnejšie.

S určitosťou Vás môžeme informovať, že od podpisu zmlúv pri kúpe readymade s. r. o. (platca DPH), môžete počítať s lehotou zhruba dvoch týždňov od zápisu do OR. Každopádne všetky procesy v rámci zmien v obchodnom registri, kúpy readymade spoločností alebo zakladania s. r. o. sa do konca roka značne predĺžia.