Rady a tipyReady Made spoločnosti

Ako kúpiť s.r.o.

By 6. októbra 2015 No Comments

Život prináša vždy príležitosti.

Takou je aj nečakaná obchodná príležitosť kúpiť už s.r.o.

Readymade s.r.o. je rovnaká spoločnosť s ručením obmedzeným, ako ktorákoľvekspoločnosť s ručením obmedzeným. Má splatené celé základné imanie.

Môže to byť spoločnosť, ktorá už vyvíjala podnikateľské aktivity, má svoju ekonomickú históriu. Kúpa je jednoduchá a rýchla. Kúpa je drahšia.

Môže to byť spoločnosť novozaložená, nevykonávala žiadne podnikateľské činnosti, nemá svoju ekonomickú históriu. Možno ju definovať ako mŕtvu, nepotrebnú, nedisponuje žiadnym majetkom a nemá ani dlhy. Kúpu tieto skutočnosti urýchľujú. Kúpa je lacnejšia.

 

Ak chcete kupovať hotovú Readymade, musíte si byť istí, že spoločnosť má oprávnenie na podnikanie.

  • Spoločenská zmluva je ktorá je základným zakladateľským dokumentom, v

spoločnosti, ktorú založili viacerí zakladatelia . Jej platným uzavretím s úradne overenými podpismi všetkých zakladateľov, je spoločnosť s ručením obmedzeným založená. Skutočne vzniká až zápisom do Obchodného registra, so všetkými náležitosťami zapísanej spoločnosti.

 

  • Zakladateľská listina, v zmysle § 105 – § 153 Obchodného zákonníka o

založení  spoločnosti s ručením obmedzeným , ktorú založila 1 osoba.  Obsahuje obligatórne ustanovenia, rozsahom je krátka. Podpis zakladateľa musí byť úradne overený.

 

Dokladov je veľmi veľa. My vám pomôžeme zorientovať sa v nich. My vieme, ktorá spoločnosť, ktoré dokumenty.

 

Kúpa Readymade s.r.o. má pre vás výhody. Môžete vykonať akékoľvek zmeny, zmenu názvu, zmenu sídla, predmetov podnikania a ďalšie.

 

Rátajte, že zaplatíte poplatok za zápis do Obchodného registra, poplatok za rozšírenie  predmetov činnosti a za zmenu názvu firmy, poplatky za overenie podpisov na dokumentoch notárom,  priamo notárovi.

 

Pripravíte si doklady. Občiansky preukaz, pas konateľa, spoločníka, ktorý predložíte notárovi. Aktuálny výpis z Obchodného registra, ak spoločníkom je  právnická osoba.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti, alebo už uzatvorenú platnú  písomnú podnájomnú zmluvu. Nedodržanie písomnej formy zmluvy pri nebytových priestoroch má za následok absolútnu neplatnosť zmluvy, t.j. akoby zmluva nebola vôbec uzatvorená!

 

Overte si dopredu, či prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, či nájomca je oprávnený dať nehnuteľnosť do podnájmu.

 

Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, konateľa vašej budúcej spoločnosti , ak je občanom Slovenskej republiky. Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, konateľa, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, musí byť preložený do slovenského jazyka.

Výpis z obchodného registra zahraničného spoločníka, ktorý nie je starší ako 3 mesiace, musí byť preložený do slovenského jazyka.

 

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní. Čítať viac.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť