+421 944 900 009
Seberíniho 9, Bratislava 821 04

Účtovníctvo

Účtovníctvo nemusí byť ani problém, ani nočná mora podnikateľov

Nie je nutné zamestnávať vlastných účtovníkov, prijímať ich a riadiť. S tým sú spojené ďalšie náklady na zadováženie účtovného softwaru, na nákup, aktualizáciu či zaistenie zálohovania dát. U nás môžete mať tím špecialistov, ktorí vás budú na základe plnej moci zastupovať aj na úradoch. Je to finančne výhodnejšie a vy sa môžete plne venovať svojmu podnikaniu.

 • Účtovanie dokladov.
 • Spracovanie účtovnej závierky, riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky.
 • Kontrolu správnosti účtovných dokladov od vašich partnerov.
 • Účtovné konzultácie, daňové poradenstvo vrátane medzinárodného.
 • Úpravy systému účtovania s reportmi z účtovníctva presne podľa vašich potrieb.
 • Vystavovanie faktúr podľa vašich pokynov.
 • Spracovanie DPH a cestnej dane.
 • Pravidelný reporting.
 • Upozornenie na blížiace sa platby daní.
 • Odosielanie e-mailových upomienok na pohľadávky po splatnosti v pravidelných intervaloch.
 • Vypĺňanie štatistických výkazov.
 • Spracovanie daňových priznaní všetkých typov, ročné zúčtovanie daní.
 • Zastupovanie pri bežnej komunikácii so správcom dane, pri daňových kontrolách (kontrola spravidla prebieha v našich kanceláriách, úradníkom poskytujeme zázemie).
 • Prípravu dokladov pre audit, spoluprácu v rámci auditu.
 • Prípravy valných zhromaždení a zverejnenie závierok v zbierke listín.
 • Vybavenie potvrdenia o bezdlžnosti, žiadosti o povolenie splátok dane alebo odklad daňovej povinnosti.
 • Zaistenie potvrdenej kópie daňových priznaní pre banky a leasingové spoločnosti.
 • Prípravu platieb do banky.
 • Spracovanie miezd, vedenie mzdových listov, mesačné prehľady pre SP a ZP.
 • Evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia.
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov.
 • Prípravu a revíziu pracovných zmlúv v súlade so zákonom, personálne a mzdové poradenstvo.
 • Vystavovanie potvrdení o príjmoch pre sociálne dávky a banky.
 • Vystavovanie zápočtových listov a potvrdení o zdaniteľných príjmoch.