+421 944 900 009 | 02 206 20101
Záhradnícka 46, Bratislava 821 08

Blog

Informácie o predaj s.r.o. a kúpe s.r.o.

Takto to vyzeralo s daňami za minulý rok 2015

Lehota na podanie daňového priznania, a zaplatenia daní sa predĺžila o 3 mesiace, a vďaka tomu bolo podnikateľom umožnené splniť si svoje povinnosti do 30.6.2016. Dnešným dňom sa čas na podanie, a zaplatenie daní končí. Čo všetko hovoria čísla o uplynulom roku 2015?

Daň z príjmov fyzických osôb

Sadzba dane sa pohybovala v rozpätí od 19 až 25%. Mesačná nezdaniteľná časť základu dane za rok 2015 bola 316,94€, zatiaľ čo ročná pri príjmoch do 19809€ bola 3803,33€. Pri vyšších príjmoch išlo o sumu 8755,578€. Daňový bonus predstavoval, a stále predstavuje 21,41€

Zdravotné poistenie

Mesačná odvodová odpočítateľná zložka na zdravotné positenie bola max 380€, kým ročná max 4560€. Paušálne výdavky z príjmov predstavovali 40%, a max 5040€ ročne.

Daň z príjmov právnickych osôb

Sadzba dane z príjmov predstavovala 22%. Daňova licencia: ročný obrat do 500000€ (neplatiteľ DPH) – 480€, do 500000€ (platca DPH) – 960€. Ročný obrat viac ako 500000€ – 2880€. Výška dane v oboch prípadoch bola viac ako 16600€.

Daň z pridanej hodnoty

Sadzba dane sa pohybovala od 10% (znížená) do 20% (základná). Obrat za posledný rok, a registračná povinnosť predstavovali viac ako 49790€

Odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne

Výška hrubých príjmov, bez výdavkov bola 4944€. Minimálny vymeriavací základ bol 412€, kým maximálny 4120€

Ďalšie dôležité čísla:

Minimálna mesačná mzda za rok 2015 predstavovala 380€, a hodinová 2,184€.

Zmenila sa aj cena stravného:

Pracovná cesta trvajúca 5-12 hodín 4,20€, 12-18 hodín 6,30€, viac ako 18 hodín 9,80€.

Minimálna hodnota stravného lístka 3,15€

Použitie vlastného motorového vozidla v prípade služobnej cesty – 0,183€ za km.

Životné minimum jednotlivca (plnoletej fyzickej osoby) predstavovala, a stále predstavuje sumu 198,09€.

 

Celkový výnos daní

Fyzická osoba (závislá činnosť) – 2000309€

Fyzická osoba (podnikanie) – 89446€

Daň z príjmov fyzickej osoby – 2089755€

Plnenie rozpočtového výnosu sa uskutočnilo na 100%

Share with friends   

Written by

The author did not add any Information to his profile yet

Comments 0

Pridaj komentár