+421 944 900 009 | 02 206 20101
Záhradnícka 46, Bratislava 821 08

Blog

Informácie o predaj s.r.o. a kúpe s.r.o.

Štatutári a spoločníci zodpovedajú za úpadok

Pripravovaná novela, ktorá má zabrániť nezákonnej fúzii podnikov sa bude dotýkať štatutárov a do istej miery aj samotných spoločníkov. MS SR potvrdzuje, že štatutári musia podať v mene firmy návrh na vyhlásenie konkurzu. Toto si však štatutári neplnia riadne a skôr ako návrh podajú, konkurz je už skutočnosťou.

Štatutári môžu byť trestaní

Ak štatutár poruší pravidlo o vyhlásení konkurzu, stáva sa tak zodpovedným za škodu, ktorá bola spôsobená veriteľom. Následne súd rozhodne, či bude štatutár diskvalifikovaný. Diskvalifikovaný môže byť aj v prípade odopierania spolupráce s exekútorom či správcom konkurzovej podstaty. Diskvalifikácia sa vzťahuje na obdobie 3 rokov. V takom období sa tak osoba nemôže stať štatutárom v žiadnej obchodnej spoločnosti a ani v družstve. Okrem toho mu hrozí trestné stíhane, pretože nepodanie návrhu na konkurz sa od 1.januára 2018 môže stať trestným činom.

Avšak ani po ukončení funkcie štatutára neobíde dotačnú osobu zodpovednosť. Firma nemôže zostať bez štatutára, a tak bude v zákonnej lehote ustanovený nový. Ak sa tak nestane, bývalý štatutár podá návrh na zrušenie firmy. Ktorýkoľvek štatutár bude povinný po zániku funkcie poskytnúť spravodlivú súčinnosť v oblasti spravovania dane či exekúciou.

Spoločník si nesie bremeno

Novela myslí aj na spoločníkov. Ak sa spoločník nejakým výrazným spôsobom pričiní o úpadok podniku, automaticky nesie zodpovednosť za škodu a nie je spôsob, akým by sa mohol zodpovednosti vyhnúť. Týmto opatrením by sa malo predísť umelému ničeniu podniku, kedy sa zdravý podnik z hodiny na hodinu dostane do úpadku.

Novela zavádza pojem s názvom Faktický (tieňový) štatutár. V praxi tak už nebude možné, že štatutárom podniku sa stane niekto iba formálne. Z právneho hľadiska už nebude možné, aby firma napísaná na inú osobu nemala žiadnu zodpovednosť. Práve naopak, formálne nasadená osoba bude rovnako zodpovedať za činnosti a bude mať rovnaké povinnosti.

Share with friends   

Written by

The author did not add any Information to his profile yet

Comments 0

Pridaj komentár