+421 944 900 009 | 02 206 20101
Záhradnícka 46, Bratislava 821 08

Blog

Informácie o predaj s.r.o. a kúpe s.r.o.

Ready-made či radšej firmu s už vybudovanou značkou?

Oboje možnosti sú zaujímavé, záleží najmä na konkrétnom kupcovi, čo očakáva od kúpy už založenej s.r.o.

Či chce firmu bez histórie, bez záväzkov, no ihneď k dispozícii alebo spoločnosť, ktorá už má isté meno aj zaujímavý okruh klientov.

 

Ready-made spoločnosť

Ready-made s.r.o. je špecifická tým, že nemá za sebou žiadnu podnikateľskú činnosť. Nikdy ju nevykonávala, pretože vznikla len nedávno a s jediným cieľom: Predaj s.r.o. ako platca dph.

Z toho dôvodu nemá takáto firma žiadne záväzky ani pohľadávky, prípadne dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

V účtovníctve môže figurovať nanajvýš nejaký výsledok hospodárenia z dôvodu nákladov, ktoré súvisia s jej založením a vznikom. Pri ready-made spoločnosti  teda nehrozia nijaké riziká, ktoré by bránili v jej predaji a následnej kúpe.

Bez pochýb je však najväčšou výhodou fakt, že v takomto prípade je predaj s.r.o.-čky možný prakticky okamžite, najmä, ak sa zveríte do rúk odborníkom na odkúpenie a predaj ready-made s.r.o.

Hodnota ready-made spoločnosti platcu dph je preto aj vyššia, najmä v prípade, ak je aj platiteľom dane z pridanej hodnoty. Takáto firma sa zvykne predávať mnohonásobne vyššie než obdobná firma, ktorá platcom dph nie je.

S.r.o. s vybudovanou značkou

Existuje však aj druhá možnosť, ak nechcete zakladať novú spoločnosť, a to kúpiť už existujúcu firmu, ktorú jej majiteľ, resp. konateľ ponúka na predaj. Na rozdiel od ready-made spoločností ich však zakladatelia predávajú práve preto, že takéto s.r.o. už nepotrebujú, prípadne sa ich chcú zbaviť.

Čo môže byť určitým rizikom, najmä, ak si predaj danej s.r.o. dostatočne nepreveríte.

Najčastejším argumentom, prečo kúpiť takúto firmu, je však najmä jej dobré meno (ak teda také má) aj relatívne perspektívna databáza klientov a obchodných vzťahov, z ktorých môžete profitovať aj vy, ako jej budúci konateľ.

A rovnako, ako pri kúpe ready-made firmy odpadáva celý ten zdĺhavý, únavný a pre mnohých i nezrozumiteľný kolotoč administratívnych úkonov, ktoré vás čakajú pri zakladaní novej eseročky.

Vždy je však dobré poradiť sa s odborníkmi, najlepšie firmou, ktorá sa zaoberá práve skupovaním a následným odpredajom iných spoločností, kde máte záruku spoľahlivosti, korektnosti a tiež toho, že za vás vybavia všetko potrebné.

Share with friends   

Written by

The author did not add any Information to his profile yet

Comments 0

Pridaj komentár