+421 944 900 009 | 02 206 20101
Záhradnícka 46, Bratislava 821 08

Blog

Informácie o predaj s.r.o. a kúpe s.r.o.

Prečo práve jednoosobová s.r.o? Vďaka tomuto je pre vás tá pravá!

Prvou a hlavnou výhodou je, že prejdením na s.r.o ušetríte peniaze a zároveň sa zbavíte mnohých starostí. Ak sa zamestnáte vo svojej firme automaticky platíte odvody iba z minimálneho úväzku, alebo minimálnej mesačnej mzdy.

Pri vedení akejkoľvek firmy je vhodné si uvedomiť, čo všetko je potrebné zabezpečiť, aby ste sa vyhli nečakanej kontrole, či pokutám.

Toto všetko musíte mať na zreteli:

A, Vašu firmu je potrebné zaregistrovať ako zamestnávateľa v Sociálnej a Zdravotnej poistovni a tiež na daňovom úrade. Okrem toho je povinné si na týchto miestach vybaviť aj elektronickú komunikáciu.

B, Prihlásenie zamestnancov v Sociálnej a Zdravotnej poistovni.

C, Mesačné spracovanie mzdy

D, Na konci mesiaca zaslať na príslušné úrady výkazy a prípadné platby

E, Zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu (ochrana zdravia zamestnancov v práci)

D, Zabezpečiť BZOP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a tiež preškolovanie zamestnancov

E, Dodržiavať pracovno – právne predpisy, dovolenky a dochádzku

F, Mať na zreteli výšku minimálnej mzdy (405 eur)

Existuje však spôsob ako sa zbavíte povinností, vyhnete sa prípadnému riziku a okrem toho aj ušetríte. Riešením je jednoosobová s.r.o. V tomto prípade sa nezamestnáte ako zamestnanec, ale ako konateľ spoločnosti (zástupca eseročky). Tým pádom nebudete podliehať pracovnému, ale obchodnému právu. Práve vďaka tomuto sa vás veľká časť povinností takmer netýka.

Čo je teda vašou povinnosťou?

Myslite na prihlásenie firmy, odmeny a odvody do oboch poisťovní. Okrem toho musíte mať aj písomnú formu zmluvy o výkone funkcie konateľa.

Čo sa vás ako konateľa netýka?

– pracovná zdravotná služba

– BOZP

– dochádzka, dovolenka a odmeny (odmena konateľa záleží len na vás, odporúčame však pravidelné mesačné odmeny, ktorých čas sa takmer vôbec detailne neskúma)

Vo vlastnej firme sa v konečnom dôsledku nemusíte zamestnať ako zamestnanec. Ak sa pre túto cestu rozhodnete, majte na pamäti, že musíte platiť odvody do zdravotnej poisťovne (60,06 eur)

Share with friends   

Written by

The author did not add any Information to his profile yet

Comments 0

Pridaj komentár