+421 944 900 009 | 02 206 20101
Záhradnícka 46, Bratislava 821 08

Offshore spoločnosti

Offshore firma - zvýšenie profitu o 40%

Túto službu už viac neposkytujeme.

Najprv známe pod názvom daňové raje,  teraz známe pod vhodnejším názvom offshore finančné centrá.

V dnešnej dobe sa fyzická vzdialenosť medzi podnikateľským subjektom a jeho klientom stáva nepodstatnou.

Nielen dosiahnuť daňové výhody, ale aj iné účely,  ako je plánovanie medzinárodných operácií a ochrany majetku, globálne investovanie, zrýchlenie a zjednodušenie medzinárodných obchodných transakcii, poisťovanie, atď. 

Najlepšou odpoveďou je založenie Offshore spoločnosti (označované pojmom „daňové raje“). Zahraničné spoločnosti so sídlom v krajinách, ktoré vzhľadom na ich platnú legislatívu ponúkajú množstvo výhod.

 • K dispozícii máte investičné možnosti po celom svete.
 • Nie je potrebné byť fyzicky prítomný pri riadení obchodu.
 • Rozdielnosť a stabilita právneho systému, zabezpečujú anonymitu vlastníctva a  ochranu majetku.
 • Ochrana, anonymita a diskrétnosť je v týchto lokalitách stopercentne zaručená.
 • Od ekonomických subjektov nie je žiadaná daň zo zisku, daň z kapitálového výnosu, daň z pridanej hodnoty, daň z nehnuteľnosti alebo daň z dedičstva.
 • Mnoho bankových inštitúcií ponúka produkty, ktoré v krajine investora nie sú dostupné.
 • Zníženie daňovej záťaže – nulové alebo minimálne zdanenie (5-7%).
 • Žiadna daň z príjmu.
 • Žiadna daň z nehnuteľností a iné zaťažujúce dane.
 • Stabilita právneho systému.
 • Minimálne požiadavky na zápis do obchodného registra alebo pri určovaní identity vlastníka spoločnosti.
 • Minimálna administratívna náročnosť pri podnikaní.
 • Takmer žiadna regulácia pri určitých typoch podnikania.
 • Riadenie obchodov v offshore lokalitách nie je podmienené vašou fyzickou prítomnosťou.
 • Anonymita a ochrana je 100% zaručená.

 • Sú založené podľa miestnych zákonov.
 • Výnosy z obchodných aktivít danej spoločnosti nie sú v tejto krajine zdanené.
 • Platí sa len obnovovací poplatok „za existenciu 500 – 1500 eur.
 • Spravidla nemusí predkladať žiadne účtovníctvo ani podávať daňové priznanie.

 

Čo získate pri využití našich služieb ?

 • Zvýšenie profitu spoločnosti.
 • Možnosť zvýšenia investícií vo vašej firme.
 • Zvýšenie zamestnanosti vo vašej firme.
 • Zníženie daňového zaťaženia.
 • Konkurenčná výhoda na trhu.
 • Maximálna diskrétnosť a anonymita.
Cenník Offshore spoločnosť

Prečo my? A prečo vy?

Založíme vám spoločnosť vďaka našim schopnostiam – jazykovým, právnickým, obchodným v priebehu pár dní. Ak podnikáte v oblasti nehnuteľností, obchodu, technických činností založenie spoločnosti v daňových rajoch je pre vás to pravé.

 

Počet slovenských firiem s vlastníkom v daňovom raji

2011

0

2012

0

2013

0

2014

0

3.štvrtok