+421 944 900 009 | 02 206 20101
Záhradnícka 46, Bratislava 821 08

Nomimee

V rámci profesionálnych služieb ponúkame možnosť nominee servisu, t.j. utajenia skutočných vlastníkov.

Túto službu už viac neposkytujeme.

Za spoločnosť vystupujú v oficiálnych dokumentoch nominee funkcionári (konatelia a spoločníci). Sú to dôveryhodné a dlhodobo preverené osoby. Konajú len podľa pokynov skutočného vlastníka.

Vlastník alebo ním poverená osoba (napr. právnik) v prípade záujmu dostane od nominee konateľa splnomocnie na konanie v mene spoločnosti. Celý tento vzťah je zmluvne ošetrený a zahŕňa tiež nedatovanú rezignáciu menovaného riaditeľa.

Nominee servis vieme zabezpečiť pre celú štruktúru spoločností zahŕňajúcu offshore, onshore spoločnosť ako aj spoločnosť na Slovensku, alebo v Českej republike. Týmto spôsobom vieme zaručiť plnú anonymitu skutočného vlastníctva.

Hlavným účelom nominee servisu je utajenie a teda ochrana súkromia či majetku podnikateľa. Tiež je dôležitým nástrojom pre daňovú optimalizáciu a využíva sa často v holdingových štruktúrach, aby sa zakryla spojitosť u subjektov v rámci štruktúry.

Iným dôvodom môže byť personálny nedostatok dôveryhodných ľudí na dosadenie do vedúcich funkcií.