+421 944 900 009 | 02 206 20101
Záhradnícka 46, Bratislava 821 08

Medzinárodny obchod

Túto službu už viac neposkytujeme.

Hranice Slovenska sú primalé na vaše podnikanie? Máte slovenskú firmu a chcete podnikať v zahraničí, alebo máte zahraničnú spoločnosť a chcete preraziť na slovenskom trhu ?

 • poznať konkurenciu,
 • poznať pracovný trh,
 • poznať náklady spojené s podnikaním v zahraničí,
 • nájsť vhodných dodávateľov,
 • nájsť vhodných odoberateľov,
 • overiť dodávateľov,
 • overiť odberateľov,
 • využiť reklamu.

 • Získame pre vás množstvo dôležitých informácií rating spoločnosti kvalita ich služieb a produktov.Overíme certikáty a urobíme pre vás celkový obraz spoločnosti pred tým ako sa rozhodnete s nou spolupracovať.
 • Budeme telefonovať, vyhľadávať na internete, cestovať, pýtať sa, pozorovať, kontaktovať obchodné spolky a využijeme naše kontakty v obchodných združeniach.
 • Získame potrebné údaje a referncie od ich predošlých a súčasných odberaťeľov alebo naopak od špecifických skupín- podľa vašich potrieb.Nájdeme vám dodávaťeľa oboznámime vás s jeho podmienkami a možnosťami spolupráce dodacích lehotách atd.

Uľahčíme vám začiatky podnikania v zahraničí. Medzinárodný obchod pre nás nie je novinka! Odborníciv danej oblasti s viac ako 7ročnými skúsenosťami sú pripravení pracovať za vás! Rozbehli sme už desiatky obchodov a firiem.

Prieskum trhu Chcete predsa svoj produkt predávať, ponúkať službu, osloviť čo najväčší počet potencionálnych partnerov, spotrebiteľov či záujemcov!

Overíme/ nájdeme dodávateľov špecialistov a agentúry zaoberajúce sa prieskumom trhu v zahraničí a kontrolou spoločností na trhu zistíme ich rating ktorý bude zrkadlom ich podnikania a samozrejme overíme či danná spoločnosť,alebo dodávateľ sú seriózny či ich produkty dosahujú požadovanú kvalitu.

Zodpovieme vaše otázky:

 • „Aká je konkurencia na danom trhu?“ (S kým budete súťažiť )
 • „Aká je sila konkurencie?“ (Koľko Vás to bude stáť)
 • „Aké sú medzery na danom trhu?“ (Kde umiesniť produkty a ako profitovať z nedostatkov)
 • „Aké sú potreby zákazníkov?“(Akú službu im ešte ponúknuť)
 • „Aký vývoj môžete očakávať?“