+421 944 900 009
Seberíniho 9, Bratislava 821 04

FAQ

Podnikať môžete ihneď po podpise dokumentov. Bankový účet si môžete otvoriť vtedy, keď budete mať v ruke výpis z obchodného registra.

Zápis do obchodného registra trvá zvyčajne 3-7 pracovných dní od zaplatenia súdneho poplatku. Výpis z obchodného registra dostanete väčšinou do týždňa od podpisu dokumentov.

Vypracovanie zmlúv zaberie maximálne 24 hodín od objednávky.

Potrebujete podpísanú rezervačnú zmluvu a súhlas so spracovaním osobných údajov. Potom treba uhradiť zálohovú platbu na účet spoločnosti. Rezervačnú sumu určíme po vzájomnej dohode.

Na rezerváciu musíte uhradiť aspoň 20 % z celkovej ceny kupovanej spoločnosti. Zvyšnú časť vyplatíte pri podpise zmlúv u notára. Ak môžete podpísať dokumenty až o 7 a viac dní od dátumu rezervácie, požadujeme úhradu celej sumy na účet spoločnosti.

Vieme zabezpečiť sídlo pre vašu spoločnosť v Bratislave alebo Trnave. Ide o prenájom miestností na chod firmy a obchodné stretnutia. Ročný poplatok za sídlo je 300 eur.

• Platný občiansky preukaz alebo pas.
• Súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra. Tento dokument pre vás pripravíme my. Ak je kupujúcim zahraničná osoba, súhlas nepotrebujete.
• Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom s.r.o. do obchodného registra.

 • obchodné meno spoločnosti
 • konateľ (director) spoločnosti môže byť aj iná právnická osoba (napr. slovenská s.r.o., alebo offshore spoločnosť)
 • spoločník – spoločnosť Limited môže byť založená jediným spoločníkom
 • anonymita vlastníka v registri – Mená vlastníkov spoločnosti nie sú zverejňované , majiteľov nie je možné v registri zistiť.
 • sídlo spoločnosti – Poskytujeme sídlo spoločnosti v akom koľ vek meste v United Kingdom.
 • základné imanie anglickej spoločnosti Ltd. vo Veľkej Británii – Spoločnosť Ltd. nemá povinnosť vytvárať minimálne základné imanie.
 • Obmedzené ručenie anglickej spoločnosti Ltd. vo Veľkej Británii – Ručenie spoločníkov je obmedzené len na majetok spoločnosti.
 • predmety činnosti – je možné vykonávať každý predmet činnosti, bez toho, aby sa uvádzal každý predmet činnosti, okrem licencovaných činností (bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné služby)
 • poverený tajomník – nie je povinný, ale môže uľahčiť vybavovanie na úradoch
 • rýchlosť – Rýchle a bezproblémové založenie za jeden deň. Pretože jediný úrad, s ktorým príde podnikateľ pri založení firmy vo Veľkej Británii do styku, je obchodný register. V Británii neexistujú živnostenské listy, spoločenskú zmluvu nie je potrebné notársky overovať. S anglickou spoločnosťou Ltd. už zajtra môžete začať podnikať. Nemusíte nikam chodiť, zakladateľské dokumenty a výpis z obchodného registra Vám pošleme e-mailom a poštou domov, alebo do Vašej kancelárie.
 • platný občiansky preukaz. Register trestov nie je potrebný.

Sídlo firmy (Registered address) je adresa spoločnosti, na ktorú bude zasielaná všetka korešpondencia z Companies House, HMRC a iné úradné listy.
Sídlo firmy nemusí byť miestom, kde vykonávate podnikanie. Ak pracujete doma a nechcete, aby bola vaša domáca adresa uvedená vo verejných záznamoch, alebo ak nemáte vhodnú adresu v UK, môžeme vám ju poskytnúť.

Zriadime vám virtuálne sídlo a pošta vám bude preposielaná na vašu adresu podľa želania hocikde na Slovensku, alebo v Európe.

Žiaden zákaz vlastnenia zahraničnej spoločnosti neexistuje, avšak v niektorých prípadoch vlastnenie podielov v zahraničnej spoločnosti podlieha oznamovacej povinnosti podľa devízového zákona.

Oznamovacia povinnosť (podľa devízového zákona) sa vzťahuje iba na bankové účty, ktoré si zriaďuje v zahraničí fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na Slovensku alebo právnická osoba, ktorá má so sídlo na Slovensku. To znamená, že na zahraničnú spoločnosť (aj keď s bankovým účtom nakladáte Vy) sa táto povinnosť nevzťahuje.

Ak nemá krajina, v ktorej má sídlo zahraničná spoločnosť, ratifikovanú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia so Slovenskou republikou, môže v určitých prípadoch, napríklad pri platbách úrokov, výhier v lotériách, nájom z nebytových priestorov, dôjsť k aplikácii zrážkovej dane pri platbe slovenského subjektu v prospech zahraničnej spoločnosti. To znamená, že slovenský subjekt musí odviesť z uvedených príjmov zrážkovú daň, ktorej sadzba sa rovná dani z príjmu, a potom si odvedenú zrážkovú daň uplatniť u zahraničného subjektu. Ďalej je nutné mať na pamäti, že zahraničnej spoločnosti môže v Slovenskej republike vzniknúť stála prevádzkareň. Stála prevádzkareň znamená, že zahraničná spoločnosť má na Slovensku konateľov s trvalým pobytom, zamestnancov, kancelárie, alebo sklady, aj keď zahraničná spoločnosť nie je zapísaná v slovenskom obchodnom registri. Ak by sa zahraničná spoločnosť dostala na Slovensku do režimu stálej prevádzkarne, bola by povinná zdaniť všetky príjmy dosiahnutých vďaka aktivitám v Slovenskej republike.

Garantujeme to v zmluvách. Spoločník aj konateľ vyhlasujú, že spoločnosť nemá žiadne aktívne zmluvy, pohľadávky, je čistá a bezúhonná. Okrem zmluvy podpisujú aj rozhodcovskú doložku, ktorá chráni kupujúceho (nadobúdateľa spoločnosti).