+421 944 900 009 | 02 206 20101
Záhradnícka 46, Bratislava 821 08

Blog

Informácie o predaj s.r.o. a kúpe s.r.o.

Elektronické schránky k 1. 1. 2017

Štatutári a konateľia pozor od 1.1.2017

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „Zákon“) sa prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk automaticky aktivuje všetkým obchodným spoločnostiam ich elektronická schránka. To znamená, že všetky  úradné a súdne dokumenty doručovať  právnickým osobám elektronicky do ich elektronickej schránkya takéto doručovanie bude mať rovnaké právne účinky ako pri ich doručovaní v listinnej podobe.

Prístup do elektronickej schránky pre  štatutárny orgán

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby získa jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ak disponuje nasledovným:

  • Elektronický občiansky preukaz s čipom,ktorý musí mať definovaný bezpečnostný osobný kód (BOK) (ďalej len „eID karta“);
  • Čítačka na „eID karty“, ktorý slúži na prihlásenie sa elektronickým občianskych preukazom;
  • Softvér „eID client“, ktorý slúži na prácu s elektronickým občianskych preukazom.

 

Povinná aktivácia sa netýka živnostníkov-SZČO

Elektronická schránka sa zriaďuje bezodplatne.

Každému je možné zriadiť len jednu elektronickú schránku pre jedno právne postavenie.

Dalšie info:

Ako je to v prípade o neziskových organizácií a občianskych združení ?

Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu posunul povinnosť občianskych združení a neziskových organizácii v súvislosti s elektronickou schránkou. Občianske združenia a neziskové organizácie budú mať aktivované elektronické schránky až od 1. mája 2018.

Je možné si dostať informácie po aktivovaní elektronickej schránky o doručenej pošte?

Je to možné ak si dáte zasielať notifikáciu o tom, že v elektronickej schránke je doručená pošta. Notifikáciu je možné nastaviť na e-mail alebo formou textovej správy na mobil.

Ako sa dostať do elektronickej schránky?

Do elektronickej schránky sa dostanete cez portál www.slovensko.sk v pravom hornom rohu je prihlásenie. Ešte predtým ako sa prihlásite musíte však mať vo Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu na prihlasovanie (eID klient) vygeneruje systém, a taktiež ovládače k čítačke čipových kariet. Samozrejme platný občiansky preukaz s čipom, ktorý vložíte do čítačky čipových kariet a musíte mať bezpečnostný osobný kód (BOK) ten si zadáte a určíte vy pri aktívacií ID s čipom.

Share with friends   

Written by

The author did not add any Information to his profile yet

Comments 0

Pridaj komentár