+421 944 900 009 | 02 206 20101
Záhradnícka 46, Bratislava 821 08

Blog

Informácie o predaj s.r.o. a kúpe s.r.o.

Čo sú offshore spoločnosti alebo daňové raje

danovy raj

Globalizácia alebo vzájomná prepojenosť a závislosť častí svetového systému je jedným
z prirodzených javov dnešnej doby, ktorého súčasťou je pohyb ľudí, tovarov, služieb a hlavne
kapitálu cez hranice, ktorý sa stal výzvou pre národné daňové politiky štátov a spôsobuje, že sa
daňová politika presúva z časti na nadnárodnú úroveň.
Ekonomické prostredie sa rýchlo mení, na daňové systémy krajín pôsobia viaceré vplyvy.

Medzinárodné ekonomické vzťahy sú pre daňové subjekty riziká spojené s dvojitým, či
viacnásobným zdanením príjmov generovaných z týchto vzťahov, ale tiež príležitosťou na
optimalizáciou svojho daňového zaťaženia.

Dane sú najvyšším príjmom do štátneho rozpočtu a súčasne neustále unikajú, redukujú sa.
Za daňový únik môžeme považovať také správanie daňových subjektov, ktoré je v rozpore s
platnými právnymi predpismi, daný subjekt sa úmyselne vyhýba splneniu svojich daňových
povinností v nádeji, že jeho správanie zostane utajené. Je to neplatená daň z legálnych aktivít
Poznáme dva druhy daňových únikov, a to legálne a nelegálne. Existencia daňových únikov
deformuje ekonomické prostredie, pretože niektoré subjekty takto získavajú konkurenčnú“ výhodu
a pri dlho pretrvávajúcom jave, môžu viesť aj ostatné subjekty k využívaniu podobných praktík.

V globálnom svete pre pohyb ľudí sú hranice nie prekážkou, ani pre pohyb tovaru, služieb
a peňazí. Daňové subjekty využívajú k minimalizácií daní nové metódy. Ľahšie môžu presunúť
základy svojich daní do zahraničia, do daňového raja, čím sa vyhnú dani vo svojej krajine. Čím
mobilnejší je základ dane, tým viac takýchto presunov existuje. Najviac únikov do daňových rajov
je pri príjme z finančného kapitálu, ktorý je možné presunúť z účtu na účet za pár minút.

Dnes je k dispozícii široká ponuka služieb v krajinách daňových poplatníkov – rezidentov, čo
znamená že aj využitie daňového raja k daňovému úniku alebo aj k legálnemu zníženiu dane je
profesionalizované a ľahko prístupné všetkým.
Čo je vlastne daňový raj? Je to krajina (územie) so zvýhodneným colným, resp. daňovým režimom,
ktorý dovoľuje daňovému subjektu, umiestniť tam svoj kapitál a ešte získa aj nemalú finančnú
úsporu.
Väčšina daňových rajov sa snaží o rozvíjanie finančných činností, pretože v nich vidia pomerne
stabilný zdroj rezerv a príjmov. Daňové raje sú relatívne malé krajiny s nízkym počtom
obyvateľov, no podávajú vysoké ekonomické výkony.
Začali s plánovaním medzinárodných operácií a ochrany majetku, s globálnym investovaním,
zjednodušovali medzinárodné obchodné transakcie. To boli pravé daňové raje, dnes známe pod
názvom offshore finančné centrá.

Offshore centrá sú krajiny bez poplatku za tzv. existenciu. Typickí zástupcovia offshore krajín
sú Bahamy, Belize, Bermudské ostrovy, Britské panenské ostrovy, Holandské Antily, Gibraltár,
Jersey,Panama, Seychelská republika.

Cez offshore štruktúru sú k dispozícií investičné možnosti po celom svete. Ochrana, anonymita a
diskrétnosť je v týchto lokalitách stopercentne zaručená. V offshore centrách sa od ekonomických
subjektov nežiada daň zo zisku, daň z kapitálového výnosu, daň z pridanej hodnoty, daň z
nehnuteľnosti alebo daň z dedičstva. Tu je snaha poradiť, ako šikovne obísť daňové úskalia v ich
materskej krajine. Zákazník dostane k dispozícii odborníka, ktorý mu radí, ako šikovne investovať
peniaze na burze, s ktorými akciami a valutami je momentálne najlepšie obchodovať, aké
nehnuteľnosti nakúpiť. Tento postup je logický, pretože pribúdajúci zahraniční investori, prinášajú
do týchto krajín nové pracovné príležitosti a pomáhajú celkovému rozvoju oblasti.
Offshore centrá sú využívané predovšetkým za účelom optimalizácie daní a ochrany majetku.

Hlavnú úlohu v strategickom finančnom plánovaní jednotlivcov plnia offshore obchodné
spoločnosti. Základnými formami offshore spoločností sú holdingové spoločnosti, obchodné firmy
tzv. trading companies, leasing companies – strojné zariadenia, autá, pracovné nástroje. Rôzne
servisné firmy, poisťovacie spoločnosti, transportné spoločnosti a offshore banky.
Hlavnými dôvodmi pre založenie takejto spoločnosti sú väčšinou obmedzené ručenie vlastníkov,
oddelená právna subjektivita a jednoduchý prevod vlastníctva. Praví vlastníci sú skrytí a zostávajú
v anonymite.

Share with friends   

Written by

The author did not add any Information to his profile yet

Comments 0

Pridaj komentár