+421 944 900 009 | 02 206 20101
Záhradnícka 46, Bratislava 821 08

Blog

Informácie o predaj s.r.o. a kúpe s.r.o.

Aktuálna situácia: Komunikácia s úradmi a obchodným registrom

Reagujeme na aktuálnu situáciu v prípade komunikácie a vybavovaním zmien v rámci s. r. o. spoločností. Klienti spoločnosti Companies Solutions sa na nás obracajú s otázkou, ako to v skutočnosti vlastne je a prečo sa doba na zmeny, kúpu či zakladanie s. r. o. tak značne predĺžila.

Realita je taká, že kvôli vyťaženosti úradov a samotného obchodného registra, zároveň i nefunkčnosti obmedzenia elektronického podpisu sa celý proces značne spomalil. Doba na prepis zmien v s. r. o. sa teda predĺžila na približne dobu 14 dní, čo sú dva týždne. Samozrejme, existujú výnimky a sú úrady, ktoré dokážu žiadosti o zmeny v OR spracovať rýchlejšie. Avšak, po mnohých zisteniach sme sa rozhodli informovať priamo v sídle Bratislavského obchodného registra a výsledok je nasledovný. Úradníci predlžujú lehoty na spracovanie zmien v registri z 2 až na 12 dní, čo im však zákon prirodzene dovoľuje. V prípade, že ani tento termín, respektíve lehota nie je dodržaná ide o porušenie stanovenej lehoty. Ide však o minimálne množstvo prípadov. Záleží aj od konkrétneho pracovníka úradu, ktorý Váš prípad dostane. Aj také príčiny, ako ochorenie úradníka prípadne drobné nezrovnalosti v rámci zmien či založenia, môžu proces značne predĺžiť. Žiaľ, ani my v Companies Solutions nedokážeme tieto veci ovplyvniť, no neustále sa snažíme Vás informovať a riešiť akékoľvek komplikácie, čo najefektívnejšie.

S určitosťou Vás môžeme informovať, že od podpisu zmlúv pri kúpe readymade s. r. o. (platca DPH), môžete počítať s lehotou zhruba dvoch týždňov od zápisu do OR. Každopádne všetky procesy v rámci zmien v obchodnom registri, kúpy readymade spoločností alebo zakladania s. r. o. sa do konca roka značne predĺžia.

Share with friends   

Written by

The author did not add any Information to his profile yet

Comments 0

Pridaj komentár